Chào mọi người, mình có một trang bán hàng xài woo. Mình có một chuyên mục là Đi…

0
818


Chào mọi người, mình có một trang bán hàng xài woo. Mình có một chuyên mục là Điện thoại nằm trong data được backup từ trước, sản phẩm nào nằm trong danh mục này thì thêm vào cart được. Nếu tạo một danh mục mới mà nằm trong Điện thoại cũng thêm vào cart được. Nhưng nếu tạo mới mà nằm ngoài danh mục Điện thoại thì không thể nào thêm cart được. Không biết là do lỗi gì vậy? Làm thế nào để fix ạ?


Source

LEAVE A REPLY