Lỗi này là sao vậy các bác? nó thông báo khi em chọn đổi ngôn ngữ trong setting …

0
57


Lỗi này là sao vậy các bác? nó thông báo khi em chọn đổi ngôn ngữ trong setting thành tiếng việt.
Warning: Đã xảy ra lỗi xảy ra, có thể là do WordPress.org hoặc do cấu hình máy chủ.. Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề này, hãy thử tìm hỗ trợ tại diễn đàn. (WordPress không thể thiết lập kết nối an toàn tới WordPress.org. Vui lòng liên hệ quản trị máy chủ của bạn.) in /home/bankwork/domains/bankwork.com.vn/public_html/wp-admin/includes/translation-install.php on line 59


Source

LEAVE A REPLY