mấy bác giúp giùm em với site em đang chạy mà bị cài nhầm source wp mới đè lên, …

0
85


mấy bác giúp giùm em với
site em đang chạy mà bị cài nhầm source wp mới đè lên, cài bằng softaculous của host, giờ có các nào khôi phục lại không ?
em kiểm tra database cũ vẫn còn. khi chỉnh file wp-config kết nối lại với database cũ nó hiện lên bảng chọn ngôn ngữ khi cài mới wp
giúp em với!!


Source

LEAVE A REPLY