Mấy ngày gần đây login vào web thì thấy xuất hiện yêu cầu nhập mã boo…

0
40


Mấy ngày gần đây login vào web thì thấy xuất hiện yêu cầu nhập mã boot chống net cho wordpress roài mới login .Không biết delete cái đó thế nào dậy ae .2 cái web đều có hết mà ko phải plugin bảo mật gây ra.


Source

LEAVE A REPLY